در اینجا شما میتوانید ریز جزئیات گزارش پخش را برسی و نظرات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن روند پخش اعلام کنید.

گزارش پخش دی ماه 93 - منطقه صفائیه

/
جدول گزارش پخش دی ماه صفائیه

گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - دی ماه 93

/
"گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - دی ماه 93" …

گزارش پخش آذر ماه ۹۳

/
گزارش پخش تیر ماه ۹۳  

گزارش پخش آبان ماه ۱۳۹۳ - منطقه صفائیه

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش مهر 1393 - منطقه کاشانی

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش مهر 1393 - منطقه صفائیه

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش شهریور 93 - منطقه کاشانی

/
                                                        …

گزارش پخش شهریور 93 - منطقه صفائیه

/
                                            …

گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - مرداد ماه 93

/
" گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - مرداد ماه 93 " …

گزارش پخش تیر ماه 93

/
گزارش پخش تیر ماه 93