در اینجا شما میتوانید ریز جزئیات گزارش پخش را برسی و نظرات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن روند پخش اعلام کنید.

گزارش پخش آبان ماه 1394 - منطقه صفائیه

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش مهر 1394 - منطقه کاشانی

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش مهر 1394 - منطقه صفائیه

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش شهریور 94 - منطقه صفائیه

/
                                                        …

گزارش پخش شهریور 94 - منطقه کاشانی

/
                                                        …

گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - مرداد ماه 94

/
" گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - مرداد ماه 94 " …

گزارش پخش خرداد ماه 1394

/
گزارش پخش خرداد ماه 1394

گزارش پخش بهمن 93 - منطقه کاشانی

/
                                                        …

گزارش پخش بهمن 93 - منطقه صفائیه

/
                                                        …