در اینجا شما میتوانید ریز جزئیات گزارش پخش را برسی و نظرات خود را برای هر چه بهتر انجام شدن روند پخش اعلام کنید.

گزارش پخش بهمن 95 - منطقه صفائیه

/
باتشکر مدیرت کانون آگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش بهمن 95 - منطقه کاشانی

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…

گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - دی ماه 95

/
"گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - دی ماه 95" …

گزارش پخش کاشانی - آبان 95

/
باتشکر مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین…