” گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی – مرداد ماه ۹۵ “

جدول گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - مرداد ماه ۹۴
محدودهتعدادآدرس دقیق
کاشانی2700محدوده بین همافر خ حسن بیگی و خ ایمان کوچه انقلاب / کوچه همیشه بهار ۳ تا ۱۳ / بن بست زهرا / بن بست شفیعییان / بن بست وحدت / کوچه گل محمدی / بن بست ابوطالبی / کوچه حضرت خدیجه / کوچه گل افشان ۱ تا ۱۰ / کوچه ارسلان ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۲۰ / کوچه آینده / کوچه بهارستان / کوچه شبنم / کوچخ بنفشه / کوچه کریمی ۱ تا ۳ / کوچه طالقانی ۱ تا ۱۰ / کوچه هشتم شهید زحمت کش / کوچه جعفری / خ گلستان ۱ تا ۱۶/ بن بست ۱۱ و ۱۳ ایمان / خ قائم آل محمد / کوچه ۴۰ (کشاورز) / کوچه ۴۲ حسن بیگی / گوچه طالقانی و فرعی های آن / کوچه ۴۶ قائم آل محمد و فرعی های آن / خ ابولفضل / کوچه ۱۶ علیرضا عربی / کوچه توحید / کوچه نبوت
کاشانی1500محدوده بین خ مسکن / خ صحرا / خ مقداد / بلوار مدرس (از میدان نماز تا بلوار صحرا) خ صحرا کوچه های : ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۰ / خ مقداد کوچه های : ۶، ۱۰، ۱۲ خ آفتاب کوچه ۱ تا ۶ / خ غدیر بن بست ۱ تا ۱۰ / خ شهید فهمیده کوچه های : ۱، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۱۹ خ ثامن کوچه های ۱ تا ۷ / کوچه شکوفه / کوچه بهاره / کوچه مهتاب / بن بست ۲ و ۴ طباطبایی / کوچه نغمه / کوچه ارغوان / کوچه گلبرگ / کوچه شمس / بن بست مهر ورزآن / کوچه شهید علی حامد
کاشانی1600محدوده بین خ مقداد / کوچه جواد الائمه و خ بنافتی زاده کوچه جواد الائمه / خ گلستان فرعی ۲ و ۴ / کوچه نرگس / کوچه گلها / کوچه ۲۱ / کوچه بنفشه / کوچه ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۷ نیلوفر کوچه مقداد ۷ (شهید مصدق) / کوچه ۵ نعمت پور / کوچه ۱ اباذر
کاشانی1000مغازه های میدان شهدای محراب تا امام حسین / چها راره شرکت نفت تا چهار راه دولت آباد / خ انقلاب تا مسجد امام حسین (ع)
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۸۵۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها :۱۵۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد