گزارش پخش ویژه نامه منطقه صفائیه – اردیبهشت ماه ۹۵

جدول گزارش پخش ویژه نامه منطقه کاشانی - بهمن ماه ۹۵
محدودهتعدادآدرس دقیق
صفائیه2500خیابان بهاران و فرعی های ۱ الی ۱۷، ک معراج از شماره ۱ الی ۳۶، ک ۱ الی ۴ کاج، ک پاییزان، ک نگین، ک تربیت، کوچه های شماره ۳۹،۴۱،۴۳،۳۱،۳۳،۳۵،۳۷ پاسداران
صفائیه500پشت فروشگاه ۱۵خرداد شامل: بن بست ارشاد، کوچه بوعلیسینا، بن بست یکتا، ک دوم، بن بست رهگذر، بن بست اندیشه۱و۲، کوچه بنفشه، بن بست شهید ایرج کاظمی، بن بست نگین، کوچه امام حسن، بن بست دکتر یزدی، بن بست ۱ و ۴ امام حسن، کوچه امام حسین، ک میخک
صفائیه600مجتمع های مسکونی مدیریت، مهران فرهنگیان، ماهان، رز، آریانا، عرفان، خورشید، دریا، آوش، صاحب الزمان، جام جم، باران۲
صفائیه1200مغازه های دور میدان اطلسی – محدوده بین پروفسور حسابی، فلسطین، بلوار جوان، بلوار فردوسی – خ تیمسار فلاحی_ دور میدان ابوذر- بلوار دانشگاه – بلوار شهید قندی – بلوار شهیدان اشرف – خیابان منتظر فرج – مجتمع ساقی – مجتمع خورشید – مجتمع آریا
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۴۸۰۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها :۲۰۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۵۰۰۰ عدد