محدودهتعدادآدرس دقیق
کاشانی2100محدوده بین پارک هفتم تیر تا خ مسکن و شهرسازی شامل: کوچه مجتبی، کوچه ارغوان، کوچه لاله، کوچه چمران، کوچه حجت، بن بست ۱ چمران، بن بست ۳ چمران، بن بست ۵ چمران، کوچه ۱۵ خرداد، کوچه زابلی، کوچه فلاح، کوچه ابوالفضل، کوچه رسول، بن بست ۲، بن بست ۴، بن بست ۶، کوچه مصطفی، کوی حجت ۶، کوچه نسترن، کوچه چکاوک، کوچه جام جم، کوچه ۱۸، بن بست ستاره، کوچه مهتاب، کوچه شهید ابراهیم زمانی، کوچه حسینه، نرگس خاتون، کوی حجت ۵، کوچه شهید محمد حسن، کوچه شهریار، کوچه ۱، رسول خاتم، کوچه سپیده، فرعی ۳، فرعی ۱۱، فرعی ۹، کوچه بامداد، کوچه طلوع، کوچه ۱۸، محمد علی بنازاده، کوچه انصار، کوچه اعصاب، کوچه لاله، کوچه شقایق، کوچه زنبق، کوچه گلسرخ، کوچه یاسین، ولی ا… مهدی پور، کوچه زیتون، کوچه دوم، بن بست ۳، بن بست ۴، کوی لادن ، کوچه ۱، کوی لادن کوچه ۴، کوچه ۱، کوی لادن، کوچه ۵، کوی لادن کوچه ۶، بن بست نمونه، کوچه شهیدان گلدانساز، کوچه شهید محمود اشترزاده، کوچه ۱ کوچه ۲، کوچه دوازدهم، کوی حجت ۴، کوچه ۲، کوی لادن کوچه شماره ۴
کاشانی500محدوده بین بلوار دانشجو، خیابان نعیم آباد و خیابان کاشانی
کاشانی600محدوده بین خیابان نعیم آباد، خیابان کاشانی و بلوار امام جعفر صادق
کاشانی2400محدوده بین میدان باهنر تا چهارراه معلم شامل: ک زحمتکش، ک حسن مختاری، ک شهید حسن همدانی، بن بست های ۱،۲،۳،۴،۵ ک سحر، ک صالح، ک ارغوان، ک ۱،۳ سحر، ک اطلسی، بن بست ۸ زیتون، ک بنی هاشم، ک شهید محمد حسن صلواتی، بن بست هدی، ک امام جعفر صادق، ک ۱۱ مناسبت۲ ، بن بست ۱۴، ک هدایت، بن بست هدایت، ک ولیعصر، ک یاس، ک ژاندارمری، ک غلامرضا کهدنارویی، کوی مسجد الرسول، بن بست لاله، بن بست ۷و۸، بن بست امام رضا، بن بست بنفشه، بن بست ۱ ژاندارمری، ده متری فرزاد، ژاندارمری ۷، ک کمیل، ک ژاندارمری ۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۷، ک شبنم ، ک لاله ، ک شهید سید خلیل موسوی، ک ۱ الی ۶ لاله، ک دکتر شاهی، بن بست لادن، ک یاس، بن بست ۱ یاس، بن بست شهید پاکنژاد، ک سمیه، ک شهید غلامرضا کلانتری، بن بست نیایش، ک فردوسی، بن بست آزادی، بن بست توحید، بن بست طالقانی، بن بست لاهوتی، بن بست پونه
کاشانی (مغازه ها)1250بلوار طالقانی، خیابان فرخی، خیابان ایرانشهر (میدان مجاهدین تا چهارراه ایرانشهر) بلوار شهید صدوقی ( باغ ملی تا باهنر) – مجتمع تجاری ستاره

مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۸۵۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۱۵۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد

باتشکر
مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین