گزارش پخش مهر ۱۳۹۵ - منطقه صفائیه
محدودهتعدادآدرس دقیق
صفائیه3000پاسداران : خیابان بهاران و فرعی های ۱ الی ۱۷، ک معراج از شماره ۱ الی ۳۶، ک ۱ الی ۴ کاج، ک پاییزان، ک نگین، ک تربیت، کوچه های شماره ۳۹،۴۱،۴۳،۴۵،۴۷،۴۹،۳۱،۳۳،۳۵،۳۷ پاسداران، ک ۵۱ و ۵۳ حمیدیا
صفائیه1300پشت فروشگاه ۱۵خرداد شامل: بن بست ارشاد، کوچه بوعلیسینا، بن بست یکتا، ک دوم، بن بست رهگذر، بن بست اندیشه۱و۲، کوچه بنفشه، بن بست شهید ایرج کاظمی، بن بست نگین، کوچه امام حسن، بن بست دکتر یزدی، بن بست ۱ و ۴ امام حسن، کوچه امام حسین، ک میخک، بن بست میشا، کوچه بامشا، کوچه سادات، کوچه ابوالفضل، بن بست ۵ ابوالفضل، کوچه ۳ ابوالفضل، ک ۱ ابوالفضل
صفائیه1300مجتمع های مسکونی، فیروزه، شقایق، فروردین، لاله، فرهنگ۱،فرهنگ۲، مجتمع شمشاد،فرهنگ۳، فرهنگ۴،فرهنگ۵، فرهنگ ۶، فرهنگ۷
صفائیه1200مغازه های دور میدان اطلسی – بازارچه اطلسی – خ تیمسار فلاحی – بلوار دانشگاه – بلوار شهید قندی – بلوار شهیدان اشرف – خیابان منتظر فرج – بلوار پروفسور حسابی، دور میدان نعل اسبی
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۸۰۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۲۰۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد

باتشکر
مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین