گزارش پخش خرداد ماه ۹۶

گزارش پخش صفائیه خرداد ماه ۱۳۹۶
محدودهتعدادآدرس دقیق
صفائیه1150شهرک رزمندگان ، محدوده بین خ صلابت تا تعویض پلاک و جاده یزد- تفت ،خ صلابت ک شرافت فرعی های زوج وفرد۱ تا ۱۹ ، خ صداقت فرعی های ۱ تا۴، خ اصالت فرعی های زوج ۲ تا۱۰، ک دیانت فرعی های ۲ تا۸، ک جلوه فرعی های ۲و۴و۶، مجتمع مسکونی زمرد ، فرهنگیان ، پاسارگاد، اکباتان
صفائیه1300شهرک رزمندگان ، محدوده بین خ صلابت تا تعویض پلاک و جاده یزد- تفت ،خ صلابت ک شرافت فرعی های زوج وفرد۱ تا ۱۹ ، خ صداقت فرعی های ۱ تا۴، خ اصالت فرعی های زوج ۲ تا۱۰، ک دیانت فرعی های ۲ تا۸، ک جلوه فرعی های ۲و۴و۶، مجتمع مسکونی زمرد ، فرهنگیان ، پاسارگاد، اکباتان
صفائیه1200شهرک رزمندگان ، محدوده بین خ صلابت تا تعویض پلاک و جاده یزد- تفت ،خ صلابت ک شرافت فرعی های زوج وفرد۱ تا ۱۹ ، خ صداقت فرعی های ۱ تا۴، خ اصالت فرعی های زوج ۲ تا۱۰، ک دیانت فرعی های ۲ تا۸، ک جلوه فرعی های ۲و۴و۶، مجتمع مسکونی زمرد ، فرهنگیان ، پاسارگاد، اکباتان
صفائیه1000مغازه های بلوار جوان – بلوار خامنه ای – بلوار امیرکبیر – از سه راه قاسم آباد تا میدان دانش آموز – مهرآوران
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۴۸۵۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۱۵۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۵۰۰۰عدد
گزارش پخش کاشانی خرداد ماه ۹۶
محدودهتعدادآدرس دقیق
کاشانی500مغازه های بلوار جوان – بلوار خامنه ای – بلوار امیرکبیر – از سه راه قاسم آباد تا میدان دانش آموز – مهرآوران
کاشانی1000مغازه های بلوار جوان – بلوار خامنه ای – بلوار امیرکبیر – از سه راه قاسم آباد تا میدان دانش آموز – مهرآوران
کاشانی2000کوچه۶۲ شمس، کوچه ۶۰ مولوی، کوچه ۶۰ شهید صبوری، کوچه ۵۶، کوچه ۵۴ شرق، کوچه شهاب، کوچه نسترن، کوچه ۱ ، کوچه ۵۰ رهبر، کوچه افشار، کوچه ۴۶ شهید کمال اسلامی، کوچه یاس، کوچه بوستان، کوچه دوستی، کوچه ۱،۲،۳، کوچه اول افشار، کوچه ۲ افشار، کوچه محمد علی شریف ۴۴، کوچه ۴۲ سبحان ، کوچه ۴۰ المهدی، کوچه شکیبا، کوچه لاله ۲ ، کوچه امین، کوچه ۵،۶،۷،۸،۹، افشار، کوچه ۳۶ مسجد پیغمبر، کوچه ۳۴ ارکیده، کوچه ۱،۲،۳ نسیم، کوچه سی ام، کوچه ۲۸ قبا، کوچه ۲۶ وحدت، کوچه ۲۴ پیمان ، کوچه ۲۲ حضرت عباس، کوچه ۲۰ قائم، مجتمع سپهر۸۰ دانه، مجتمع مسکونی مینیاتور ۲۰ دانه، بن بست اخوان، کوچه ۱، کوچه بیمارستان افشار، کوچه ۱۶، کوچه سعدی، کوچه ۱۲ مهدی، کوچه حافظ کوچه سپیده، کوچه ۶، بن بست صدا و سیما، بن بست حامد و هما، کوچه ۱۲، کوچه ۱۴، خیابان دانش، بن بست ۵ پردیس، بن بست ۷ سعید، بن بست ۹ لوشاتو، بن بست ۱۱ شهری، بن بست ۱۳، بن بست ۱۵ نسیم، کوچه ۶۰ میهن، کوچه طاهری، کوچه ۵۴ صابر، خیابان ۲۲ متری دانش، کوچه حضرت رضا، کوچه امام حسن مجتبی، کوچه مظفری، بن بست مریم
کاشانی1350خیابان کاشانی، (چهارراه فاطمیه تا میدان شهدای محراب) – بلوار امام جعفر صادق، خیابان مسکن
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۴۸۵۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۱۵۰عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۵۰۰۰ عدد