جدول گزارش پخش دی ماه صفائیه

گزارش پخش دی ماه ۹۵ - صفائیه
محدودهتعدادآدرس دقیق
صفائیه900بلوار طروات ، بلوار صیاد شیرازی، بلوار مهر کوچه ساحل ۲ تا ۷ /کوچه آبشار ۱تا ۴ /کوچه باران ۱ تا ۸ /کوچه جهان آرا /کوچه صدف ۱ تا ۱۰
صفائیه300خیابان مهرآوران سمت راست و سمت چپ(پشت آپارتمان های فرهنگ) خیابان حضرت صالح /خیابان نگین ۱ تا ۶ /خیابان مهر آوران سمت راست روبروی فرهنگ ها / خیابان یاقوت / خیابان حضرت ابراهیم /خیابان مهتاب / کوچه مسیح / خیابان حضرت یحیی/ خیابان حضرت موسی ۱ تا ۹ / بن بست البرز ۱ تا ۱۱ /خیابان آرمان
صفائیه900محدوده بین بلوار فلسطین، پرفسور حسابی، بلوار جوان کوچه نرگس /کوچه یاس ۱تا ۹ /کوچه لاله /کوچه نیلوفر۲ تا ۴/ کوچه نگارستان ۶تا ۸ /کوچه ۲ نسترن
صفائیه500شهرک رزمندگان روبروی بازارچه سماء کوچه حافظ بن بست ۳ تا ۵ /کوچه رسالت ۱ تا ۵ و بن بست های آن / بن بست ترمه /بن بست زیبا/کوچه ولیعصر ۱۴ و ۱۶ و کوچه میر رحیمی / کوچه شهریار/کوچه فردوسی
صفائیه100شهرک پردیس کوچه لادن / کوچه خواجه نصیر طوسی /کوچه شهریار
صفائیه250محدوده بین ۱۵ خرداد تا پل قطار و میدان مادر کوچه صنوبر /کوچه یاس ۱ تا ۶ /کوچه شهید محمد کاظمی ۵ تا ۶ /کوچه ابوطالبی کوچ ابوطالبی /کوچه آینده /کوچه فیضیه ۲۶ تا۲۷
صفائیه500شهرک سماء / کوچه نسترن ۳ تا ۴ /کوچه نرگس /کوچه نرگس ۲ تا ۸ / خیابان عبادت /بن بست نیلوفر غربی ۱ تا ۲ / کوچه بهار /کوچه نیلوفر غربی ۱ تا ۲ /کوچه بهار کوچه نیلوفر شرقی /کوچه حکیم و فرعی ها
صفائیه2200آپارتمان ها فیروزه و نگین / یاس /شقایق/آبنوس / فردوس /فرهنگ ۱ تا ۷ /میلاد / بهار
صفائیه1150مغازه های /بلوار دانشگاه /بلوار خامنه ای/بلوار جوان /خیابان استاد احمد آرام /بلوار پرفسور حسابی /بلوار امیر کبیر/بلوار منتظر الفرج/مجتمع صدف /مجتمع علاالدین

مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۸۰۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها :۲۰۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد