جدول گزارش پخش بهمن ۹۳ - منطقه کاشانی
محدودهتعدادآدرس دقیق
بلوار پاکنژاد1000محدوده بین میدان امام حسین تا خ آذر یزدی: ک راز، ک جلوه، بن بست دوم، ک صحبت، ک ترابی، ک تعلیم، ک تعلیم ۱، بن بست رز، بن بست شکوفه، بن بست حاجی مهدی۱،۴، ۵ بن بست ترابی، ک سفر، بن بست شادان، بن بست اطلس، ک ۸، بن بست ۱۲، بن بست میلاد، بن بست ۱۴، بن بست مبین، کوچه گلستان، بن بست ۱۸، بن بست ۲۰، ک ابوذر، بن بست ۱،۳ ابوذر، ک ولیعصر، بن بست ۴ ولیعصر، بن بست هاتف، ک ۱۰ ولیعصر، بن بست گلشن ۱،۲ ، ک ولیعصر ، ک میرداماد ، بن بست بهزاد، بن بست لاله، بن بست زیتون، بن بست راز، ک سید رضا موسوی، ک شاه چراغ، بن بست حدیث، ک عطار نیشابوری، بن بست ۱،۳ نیشابوری، ک حمید رضا اسلام فری
بلوار جمهوری1800بلوار جمهوری: شهرک دانشگاه، ترمه، گلبهار، خیابان امام صادق، یاسمن، زنبق، گابانگ غربی : کوچه های ۱ تا ۱۶
کاشانی1200مغازه های خیابان کاشانی، (چهارراه فاطمیه تا میدان شهدای محراب) – بلوار امام جعفر صادق، خیابان مسکن
متفرقه2250آپارتمان های : سامان، دارالحسین، بهشت، ولی عصر، ترمه، ونوس، صدف، عرفان، زیتون، پارسیان، سیما گستر، باران، امام علی، مانا، پردیس، آزادی، آرام، ترنج، مهتاب
بلوار پاکنژاد600بلوار پاکنژاد محدوده بین میدان باهنر تا چهارراه معلم سمت راست : بن بست بدر، کوچه ۷ پاکنژاد، کوچه هفتم، کوچه شهید منصوری زاده ۱ الی ۳، کوچه ارم بن بست ۱ الی ۶، کوچه عماد، کوچه مظفرالدوله، کوچه زارع بیدوکی، کوچه بمان علی کولی زاده و فرعی هایش، کوچه خان بیوکی
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۸۵۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها : ۱۵۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۷۰۰۰ عدد

باتشکر

مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین