گزارش پخش آبان ماه ۱۳۹۵
محدوده توزیعتعدادآدرس دقیق
صفائیه1050محدوده بین میدان ابوذر، میدان امام حسن و میدان مادر شامل: کوچه درمانگاه اکبری، خیابان لادن، کوچه نسترن، خیابان مژگان، کوچه ۱۲متری چمن، ۱۲متری طالقانی غربی، کوچه کاملیا، خیابان آزادی، بن بست شفق، کوچه مژگان، خیابان ارشاد اسلامی، کوچه حمید قیصری، خیابان شهیدان نیرنگ، خیابان وحدت، خیابان سنبل، کوچه ژاندارمری، مجتمع کاملیا، مجتمع ستاره، خیابان مرزداران فرعی ۳، خیابان مسجدالرضا، فرعی ۱۲ صاحب الزمان، بن بست بلوار، خیابان محمد علی یاوری، مجتمع مسکونی سحر، کوچه نور، یاس ۲، یاس ۳، مجتمع مسکونی آبنوس ۲
صفائیه1300خ عدالت تمام فرعی های فرد از شماره ۱ الی ۲۷، فرعی های شماره ۲،۴،۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰ خ وصال و فرعی های ۴،۶ وصال ، ک امیر ، ک خواجه حافظ، خ بوعلی، ۱۰ متری سینا، ک یاس ، خ بنازان
صفائیه550خیابان نیلوفر، خیابان ساقی و فرعی هایش، ک نرگس، ک بهارستان، ک جوان
شهرک دانشگاه1000محدوده بین بلوار خاتمی، بلوار شهدای گمنام، بلوار فردوسی و بلوار فلسطین شامل: طوبی غربی کوچه های شماره ۱ الی ۱۰ ، کوچه شماره ۱ الی ۱۰ فلسطین، فردوس غربی کوچه های ۱ الی ۱۲، ک شماره ۲، ۴ خاتم، ک امید ، ک مهدی، کپویی، ک نیلوفر، ک ع عباس فارغ ، ک نسترن
شهرک دانشگاه1000محدوده بین بلوار خاتمی، بلوار پروفسور حسابی، بلوار امیر کبیر و بلوار فردوسی شامل: طوبی شرقی ، کوچه های ۱ الی ۲۴، کوچه های ۱ الی ۱۰ رضوان جنوبی ، ک اقاقیا، ک فرهنگ کوچه های ۱ الی ۸، جنت شرقی، کوچه های ۱ الی ۵ فردوسی، ک ۶،۸ امیر کبیر ، ک غلامرضا سلمانی
شهرک سما600خیابان نرگس و تمامی فرعی ها
صفائیه1200مغازه های دور میدان اطلسی –محدوده بین پرفسور حسابی، فلسطین، بلوار جوان، بلوار فردوسی – خ تیمسار فلاحی – دور میدان ابوذر بلوار دانشگاه – بلوار شهید قندی – بلوار شهیدان اشرف – خیابان منتظر فرج – مجتمع ساقی – مجتمع خورشید – مجتمع آریا – نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون
مجموع پیک های توزیع شده در کل مناطق مذکور : ۶۷۰۰ عدد
نمونه پیک مشاورین و مشتری ها :۲۵۰ عدد
کل پیک های تحویلی از چاپخانه : ۶۹۵۰ عدد

باتشکر
مدیریت کانون اگهی و تبلیغات پیک نوین