طراحی بیلبوردهای کمپین تبلیغاتی چای المیزان

گروه از ابتدا به دنبال ایده ای برای یک طرح و بیلبورد منحصر به فرد بود. بعد از بحث و تبادل نظر در مورد ایده های بسیاری که مطرح گشت با این هدف که بتوانیم ذهن مخاطب را به چالش بکشیم سه متن زیر تائید و انتخاب گردید.
وقتی خسته ای چی میچسبه؟
وقتی هوا سرده چی میچسبه؟
وقتی دور همیم چی میچسبه؟

تصمیم بر آن شد که سناریو این طرح بصورت داستانی و در ۲ مرحله صورت گیرد.
مرحله اول : ایجاد یک سوال در ذهن مخاطب و ایجاد یک جرقه برای انتقال دهان به دهان این سوال و تبدیل شدن به یک تکیه کلام و در پی آن ماندگار شدن در ذهن مخاطب.
مرحله دوم: پاسخ به سوال ایجاد شده و برندسازی نام تجاری.
متن های انتخاب شده علاوه بر مزیت فوق این توانایی را دارد که هر کدام با یک احساس مخاطب گره خورده است و مخاطب را در موقعیت استفاده از محصول قرار میدهد.
با این اهداف واحد طراحی گروه برای موقعیت های مورد نظر یک کاراکتر طراحی نموده و طرح های نهایی را ارائه نمود.

بیلبورد چای المیزان
بیلبورد چای المیزان
بیلبورد چای المیزان
بیلبورد چای المیزان
بیلبورد چای المیزان