خلاقیت در گروه ایده پردازی، کلید موفقیت یک کمپین یا برنامه تبلیغاتی محسوب می شود. کارشناسان گروه ایده پردازی در اتاق فکر آژانس تبلیغاتی پیک نوین که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات هستند از سبکهای گوناگون نوشتاری، اصطلاحات و عبارات عامیانه و اطلاعات فنی در نوشته ها سود جسته و ایده هایی را خلق می کنند که هم در زمینه تصویری و هم نوشتاری از هماهنگی های لازم برخوردار باشند. مأموریت اصلی این گروه،  ترجمه اهداف ارتباطی مشتری به پیام هایی جذاب، گیرا و قابل درک است.

برخی از خدمات این واحد عبارتند از:

– تعیین ایده های اصلی ارتباطی

– نوشتن متن آگهی و شعار تبلیغاتی

– سناریو نویسی

– تعریف کاراکتر