در هر ماه…
وقتی هر ماه میتوانید ۱۴۰۰۰ خانواده را در محیط گرم خانه های خودشان ملاقات کنید و آنها را از محصولات و خدمات خود مطلع سازید دیگر نگران کسادی بازار نباشید!

به نظر شما فروش حاصل از بازدید این تعداد مشتری از محل کار شما فروش قابل قبولی نیست؟